Innobár.png


Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Från Tribalwars2 SE Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Uppdrag

I början av spelet får du uppdrag. Dessa uppdrag är till för att bekanta dig med spelet på ett pedagogiskt sätt. När du genomför dessa uppdrag får du olika belöningar i form av resurser, premium funktioner, enheter och annat.

Det finns olika sorters uppdrag och de i sin tur ligger samlade i uppdragsgrupper. Man måste inte göra uppdragen i ordning, men det brukar underlätta.

Var hittar jag uppdrag?

Help quests.png

Till vänster i spelet kan du hitta dina uppdrag. Det är en kolumn som ser ut som bilden till höger.

Varje uppdragsgrupp består av ett antal uppdrag som måste göras innan du kan fortsätta att få nya uppdrag. Du ser under bilden hur många uppdrag det finns i just den uppdragsgruppen och även hur många av dessa uppdrag du redan är klar med.

När du uppfyllt alla kriterier för ett uppdrag så kommer en ikon som ser ut som en kista, som denna:

Quest Finish.png

Uppdragen

Uppdragsindikatorer i högkvarteret kommer att hjälpa dig att avgöra vilka byggnader som du behöver uppgradera för att avsluta ett aktivt uppdrag.

detailed quest indicators

Resurserna

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Välkommen till Tribal Wars 2 Min Herre, om du vill göra den här byn välmående måste vi först börja med att skapa ett Sågverk. Trä är en huvudnödvändighet för många av våra byggnadsritningar. Nå byggnadsnivå 1 för Sågverk 2 x Minskning av byggnadskostnad
Del 2 - Ditt Sågverk Vår by kan skapa tre huvudresurser: Trä, Lera och Järn. Du behöver dem för att bygga byggnader och värva enheter. Under vår tidiga utveckling behöver du trä och massor av det! Nå byggnadsnivå 2 för Sågverk 50 x Trä
Del 3 - Din Lergrop Leran är mycket viktigt för att uppgradera och bygga byggnader i byn. Det finns en lertäkt i närheten, allt du behöver göra är att skapa ett brott. Nå byggnadsnivå 1 för Lergrop 100 x Lera
Del 4 - Din Järngruva Det finns malmfyndigheter djupt i jorden, min herre, vi borde börja gräva en gruva här. När vår stad flödar av järn kommer våra trupper att vara bepansrade med de finaste rustningar med välsmidda vapen vid sina sidor. Nå byggnadsnivå 1 för Järngruva 100 x Järn

De första stegen

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Din bondgård Var hälsad min herre. Jag tror att du ska ge bönderna mer mark, så att vi kan försörja vår växande befolkning såväl som din armé. Att lägga till mer mark till bondgårdarna förbättrar våra matförråd som kan användas som proviant för dina trupper. Nå byggnadsnivå 2 för Bondgård Trä-booster
Del 2 - Ditt inventarium Dina trupper drar redan nytta av den förbättrade provianten. 20 yxkrigare är angelägna om att visa vad de går för på slagfältet. Som ett tecken på vår uppskattning skulle bönderna vilja hjälpa till på stocklägret. Allt du behöver göra är kalla på dem med träökningssymbolen i lagret så kommer de att arbeta i 7 dagar. Använd föremålet en gång: Trä-booster 20 Yxmän
Del 3 - Ditt förråd Nu när vi har ett jämnt flöde av resurser som produceras så måste vi hitta en plats att lagra dem på. Jag föreslår starkt att vi förbättrar vårt magasin så att vi kan organisera våra resurser bättre. Nå byggnadsnivå 2 för Förråd 200 x Trä
200 x Lera
200 x Järn

Att lägga grunden

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Byggnadstegel Ingen civilisation kan bli ett imperium på en dag. Du måste först bygga upp ditt kapital innan du fokuserar på att utöka ditt territorium. Därför måste vi fokusera på att bygga en bra grund. Nå byggnadsnivå 2 för Lergrop 200 x Trä
200 x Lera
Del 2 - Järnpris Järn kommer att hjälpa oss att bygga trupper och byggnader som kommer att besegra våra fiender och ta vad som är rättmätigt vårt. Nå byggnadsnivå 2 för Järngruva 200 x Järn

Mer resurser

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Byggnadskön Var och en av våra byggnader har en gräns för hur mycket vi kan förbättra den. Så småningom kommer att bara ha en by inte att vara tillräckligt för att upprätthålla vår växande armé, men just nu kommer den här byn att räcka bra. Om du inte längre vill förbättra en byggnad du har i din kö så kan vi avbryta produktionen och få tillbaka 90 % av de investerade resurserna. Jag föreslår att vi fortsätter att förbättra vårt stockläger så att vi har tillräckligt med trä för framtida projekt. Nå byggnadsnivå 3 för Sågverk 300 x Trä
Del 2 - Fördjupa Lergropen Vi kan lätt uppskatta hur många resurser du kommer att erhålla genom att uppgradera en byggnad. Allt du behöver göra är att kontrollera menyn för resursuppbyggnad och kontrollera de uppgifter jag har samlat in åt dig. Som du kan se måste våra lergropar producera mer lera. Du kan se hur mycket mer lera du får genom att uppgradera det i mina informationsrapporter. Nå byggnadsnivå 3 för Lergrop 400 x Lera
Del 3 - Fler gruvor och tidslinjer Det ska finnas en guldpil på nedre delen av skärmen som kommer att tillåta min herre att visa framstegstidslinjen. Detta gör att du kan se när byggen är inställda på att avslutas. Jag föreslår att du uppgraderar järngruvorna och använder tidslinjen för att se när de kommer att slutföras. Nå byggnadsnivå 3 för Järngruva 400 x Järn

Resursbyggnad

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Skapa utrymme När vi utökar våra produktioner måste vi utöka våra förrådshus. Nå byggnadsnivå 3 för Förråd 400 x Trä
400 x Lera
200 x Järn
Del 2 - Timmerhuggare Kom ihåg att timmerhuggare sover hela natten och arbetar hela dagen och det är okej, men om det behövs kommer vi att få dem att arbeta nätter också. Nå byggnadsnivå 4 för Sågverk 200 x Trä
200 x Lera
Del 3 - Krukmakeri Som denna lera, kommer dina fiender snart att lätt formas och krossas i dina händer. Nå byggnadsnivå 4 för Lergrop 2 x Plundringsmästare
Del 4 - Smide När vi får mer malm från gruvorna kommer vi att kunna göra större och bättre krigsvapen. Nå byggnadsnivå 4 för Järngruva 200 x Lera
200 x Järn

Använda resursdepån

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Påbörja ett arbete Strax utanför vår stad finns en stor fyndighet av järn, lera och trä som vi kan dra nytta av. Be bara arbetarna att påbörja alla arbeten som finns på brädet. Påbörja ett jobb i resursdepån 5 Spjutmän
Del 2 - Påbörja timmerarbete Vi bör samla in trä från fyndigheten. Påbörja ett träjobb i resursdepån 5 Spjutmän
Del 3 - Påbörja lerarbete Vi bör samla in lera från fyndigheten. Påbörja ett lerjobb i resursdepån 5 Spjutmän
Del 4 - Påbörja järnarbete Vi bör samla in järn från fyndigheten. Påbörja ett järnjobb i resursdepån 5 Spjutmän

Få en överblick

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Kunskap är makt Som jordbruksledaren har sagt är det mycket viktigt att veta hur enheter påverkar din by. Du kan alltid titta på en mer detaljerad översikt över dina enheter för att veta vart de är på väg och vilka enheter som kommer in i vår by för stöd eller angrepp genom att klicka på fliken Enheter.

Just nu ska vi fokusera på att få ordning på våra förråd för att ta itu med resursförbättringarna.

Nå byggnadsnivå 4 för Förråd 400 x Trä
400 x Lera
400 x Järn
Del 2 - Vagnslaster med resurser Trä, lera och järn är hörnstenarna i vår bys tillväxt och utveckling, min herre. Vi måste uppgradera dem när vi expanderar så att vi kan bli självförsörjande, och inte bara förlita oss på att plundra våra fienders byar. Nå byggnadsnivå 5 för Sågverk
Nå byggnadsnivå 5 för Lergrop
Nå byggnadsnivå 5 för Järngruva
600 x Trä
400 x Lera
400 x Järn

Huvudstad

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Del 1 - Mer säd Det är inte bara arbetare och soldater som behöver din uppmärksamhet, min herre, utan även ranchägare och bönder. De ber om mer mark så att de kan utöka sina fält. Nå byggnadsnivå 3 för Bondgård 300 x Trä
300 x Lera
200 x Järn
Del 2 - Mer utrymme Vi måste utöka våra förråd för att hysa den mängd resurser vår by producerar. Med ett större lagringsutrymme kommer vi att bättre kunna hantera våra resurser. Nå byggnadsnivå 5 för Förråd 400 x Trä
500 x Lera
400 x Järn
Del 3 - Högkvarteren När vi förbättrar andra byggnader runt byn blir det uppenbart att Ers Majestäts högkvarter har försummats. Genom att ha eleganta och sofistikerade högkvarter, ers nåd, ger det byinvånarna ökat förtroende. Alla kommer att vara i vördnad för ditt underbara palats. Nå byggnadsnivå 3 för Högkvarter 1,000 x Trä
1,000 x Lera
1,000 x Järn

Second Village

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - First job We have surveyed an area of land in your Province that will make a perfect Second Village for your Grace to work with. By completing certain jobs you can get this pile of rubble into a working city in no time, but beware my Liege, for if you do not complete these tasks in two weeks’ time the villagers will become disgruntled and want to forge on under their own leadership. It’s important to keep this city under your thumb and to check in with them frequently. Start a job in the second village Resource Deposit Reroll
Part 2 - Complete the job Once you have finished the job you are currently working on, make sure to complete it and then start the next task Collect a job in the second village Resource Deposit Reroll

The Hero

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - The hero's likeness Paladins are essential to our military strategies. He can be a powerful ally that can equip special weapons that grant our army unimaginable strength. Like all great things there can only be one, just as there can only be one great leader, your Grace. If a paladin should fall on the battlefield, we would mourn his loss, but just like the legendary phoenix, a new one would rise to take his place. Reach building level 1 for the Staty Instantly recruit the paladin
Part 2 - Summon a hero Use the power of the statue to have the Divine choose the most pious mortal vessel to become your Paladin. It will take them some time to arrive, but if you pay your tithe he will appear much faster. Summon a Paladin Instantly recruit the paladin

Resource Expansions

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Forest expansions We have set aside some land that can be easily grown, harvested, and replanted, to give us more wood production. Reach building level 6 for the Sågverk 1,000 x Wood
Part 2 - Pit expansions There is room to grow with the Clay Pits, but I beg you not to send me trudging through the muck again. Reach building level 6 for the Lergrop 1,000 x Clay
Part 3 - Mine expansions The mines are proving to be filled with Iron veins! We shall keep digging until we’ve reached the bottom of the world! Reach building level 6 for the Järngruva 1,000 x Iron

Start with Basics

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Woodworking We should start off by gathering more resources from the Resource Deposit. Let’s gather wood first. Start a wood job in the resource deposit Daily Unit Deal
Part 2 - Sculptor Now gather some Clay. Start a Clay job in the resource deposit Daily Unit Reroll
Part 3 - Ironsmith Last collect some Iron. Advisers cannot always get you supplies when you need them, it’s important to utilize your Resource Deposits, village resources and enemy resources to rack up your stores. Start a Iron job in the resource deposit 20 Axe Fighters

Military

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - The art of recruiting Our army cannot be sustained with mere spearmen. By upgrading the Barracks we will have better facilities to train more diverse units, who will be better equipped to face our enemies. Reach building level 2 for the Kaserner 20 Spearmen
Part 2 - Spearmen first! Our Spearman are fearsome warriors, but I do agree that we should look into training other types of units as well. For now let’s recruit a few more Spearman while I train the new recruits into Swordmen. Recruit one Spearmen 10 Swordsmen
Part 3 - Knowledge is power Once you attack a village, I will write up a report in your reports screen in the main menu. You will be able to see how many units attacked or defended, and whether or not you have won. This will also detail how much loot you have secured from the fight. Let’s use some of our seasoned Spearmen against a neighboring village and be sure to review my report afterwards! Fight one battle with at least 10 Spearmen Master of Loot
Part 4 - The loot master The Master of Loot will help us to take more plunder and to bring it back to town faster. Use him well. Fight one battle with at least 1 Master of Loot and 10 Provisions 200 x Wood
200 x Clay
200 x Iron

Hospital

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Expansions With each day of construction we make greater strides in creating a bigger and better command center. With a greater Headquarters and Palace for you, my Liege, we will have the power to take over each and every province. Reach building level 4 for the Högkvarter 1,000 x Wood
1,000 x Clay
1,000 x Iron
Part 2 - The importance of resources Our city is finally starting to have a thriving economy, but we must stay ahead of our spending by improving our resource gathering operations now! Reach building level 7 for the Sågverk
Reach building level 7 for the Lergrop
Reach building level 7 for the Järngruva
1,500 x Wood
1,500 x Clay
1,500 x Iron
Part 3 - Feed them Your people need to eat and Provisions are the life blood of your great city. The Farmer who grows the mightiest stock of corn, nourishes a better warrior, your Grace. Reach building level 4 for the Bondgård 2 x Master of Loot
Part 4 - First aid As our village grows our enemy becomes envious. It’s important that we keep our troops here at home healthy and safe, so that we can protect our resources. By building a Hospital we will be able to heal defensive units that have been wounded in battle. Once the doctors have cleared them you can have them discharged and sent back to work on the wall. Reach building level 1 for the Sjukhus 2 x Medics

Continue Working

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - New tasks As I said it’s important to keep your new village on its toes. Therefore you should finish as many jobs as you can before the two weeks are up. Start a job in the second village. Resource Deposit Reroll
Part 2 - New rewards Each job completed brings you closer to having another village under your complete command. Collect a job in the second village. Resource Deposit Reroll

Plan Preset

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - A winning strategy By upgrading the Rally Point you can have access to Presets. These are orders you might commonly give to recruit units or send them into battle. These battle plans will make it easier for you to focus on more pressing matters, Commander. Reach building level 2 for the Uppsamlingsplats Building Cost Reduction
Part 2 - Global plans Presets are important for organizing our attack strategies and making your army easier to command. Go to our Rally Point and open it up, than create a preset of units. You can create a preset of units that need to be recruited as well as units you wish to go on attacks to other villages. Try making one with 10 Spearmen. Create one army preset Grandmaster
Part 3 - Plan of Attack Use your preset against the Barbarian Village by selecting presets in the menu around the village and choosing the one you made with the 10 Spearmen. Now our troops will be able to attack quickly and effectively! Fight one battle with at least 10 Spearmen Medic

Resources

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Timber! The Timber Camps are coming along nicely, with each improvement we make the more we reap the rewards! Reach building level 8 for the Sågverk 800 x Wood
Part 2 - Red treasure I have gotten word that the Clay Pit is getting more efficient. The more we invest in clay production the more efficient they can become. Reach building level 8 for the Lergrop 800 x Clay
Part 3 - Veins aplenty The Iron Mine has hit some significant pockets of ore. With more investment in the Mine we will be able to take advantage of this discovery. Reach building level 8 for the Järngruva 800 x Iron

Emergency Supplies

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Emergency wood requisition Sometimes you can be in dire need of supplies. Thankfully the Resource Deposit is here to give you much needed resources when you need them most. Start a wood job in the resource deposit 20 Axe Fighters
Part 2 - Emergency clay requisition You can gather any type of resource from the Resource Deposit and you can even get rewards for the more resources you acquire from it. Start a Clay job in the resource deposit 5 Light Cavalry
Part 3 - Emergency iron requisition Remember to gather resources frequently for the best results. Start a Iron job in the resource deposit 5 Mounted Archers

The Wall

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Protect the goods A Wall will only keep so many enemies out. It’s important to protect our resources at the source. The Warehouse must be improved to keep the enemy from stealing all our wood, clay and iron supplies. Reach building level 6 for the Förråd 2,000 x Wood
2,200 x Clay
1,900 x Iron
Part 2 - Grander By expanding the headquarters we are showing the enemy the wealth of our villages. Each village you have should have quarters befitting a person of your stature. By improving this building we also are able to defend you better when the enemy decides to retaliate against us. Reach building level 5 for the Högkvarter 1,000 x Wood
1,000 x Clay
1,000 x Iron
Part 3 - Your Wall My Liege, I do not wish to alarm you, but without a proper wall around the city, you leave us defenseless! A simple Wall can help keep invaders out and gives our defensive troops a boost in combat, but as stronger troops move in a stronger Wall will be needed. Reach building level 1 for the Mur 200 x Wood
300 x Clay
200 x Iron

Second Steps

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Attack the barbarians!!! Greetings, Commander! I am your Military Adviser. Our army is now ready to taste real battle! I suggest we raid a Barbarian Village with at least 10 of our Spearmen. Fight one battle with at least 10 Spearmen 200 x Wood
200 x Clay
200 x Iron
Part 2 - Attack Protection Your father has given us 3 days of protection from the hostile villages nearby. This should give us enough time to properly fortify and build up this small encampment into a prospering city. The Barbarians are not brave enough to attack your village, Commander, so we need not worry about them. I suggest we continue looting their villages and training more troops! Fight one battle with at least 10 Axe Fighters Grandmaster
Part 3 - Grand man Having a strong army means nothing without great leadership. Bring our Grandmaster officer into your next battle to ensure victory! Fight one battle with at least a Grandmaster and 10 Provisions 2 x Master of Loot

Overseer

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Eye on the prize Each completed job brings us closer to finalized village. Start a job in the second village. 500 x Wood
500 x Clay
500 x Iron
Part 2 - Finalizing jobs Each job is important to complete. Keep going before time ends! Collect a job in the second village 2 x Build Cost Reduction
Part 3 - Nearing completion You’ve done it! You’ve completed all the jobs for the Second Village, my Liege! Finish building the second village Build Queue Increase

Village Improvements

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Level 10 With deeper mines, wider quarries and bigger logging camps, our village will have the resources to handle a growing army. We should focus on improving them. Reach building level 10 for the Sågverk
Reach building level 10 for the Lergrop
Reach building level 10 for the Järngruva
1,000 x Wood
1,000 x Clay
1,000 x Iron
Part 2 - More units A barracks should never be idle. We must constantly be training new men for the battlefield. I suggest we add a few more Spearmen to our ranks. Recruit 5 Spearmen 10 Swordsmen
Part 3 - Farming Gracious leader, our Provisions are quickly being used up by our villagers. The farmers do not have enough land to feed the growing population in addition to your army. We should expand their fields and allow more of our villagers to become farmers. Reach building level 5 for the Bondgård 2 x Master of Loot

The Art of War

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - The right calculation It is important to gauge your opponent before going into battle, but currently we do not have any Spies in this village to help us. Therefore we should proceed with caution against our enemies. You can use the battle reports to see how our units did in the battle and if we are receiving certain bonuses like faith and luck. Fight 3 battles with at least 20 Provisions 250 x Wood
250 x Clay
250 x Iron
Part 2 - Two ways In the Barracks you will see there are two categories of units to pick from, offensive and defensive. Offensive units, like the Axe Fighters are great to use against villages to gather loot, while defensive units, like Spearmen are better for keeping our village safe from enemy units.

We need more volunteers for our army, but if you look at the information about each unit type you will see that they require different resources. For example the Spearmen only take 1 Provision each, while the light cavalry takes 4. Let’s recruit units worth 20 Provisions.

Finish recruiting units for at least 20 Provisions Medic
Part 3 - Medic! By having medics in your army we can reduce the amount of causalities during attacks on enemy cites. Take one on your next enemy siege so that we can keep your troops healthy and fit for future battles. Fight one battle with at least a Medic and 10 Provisions 2 x Medics

Hard work

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - No neglect Wood to build, Clay to hold and Iron to reinforce, with greater resources our city will continue to expand and grow into a Utopia. Reach building level 12 for the Sågverk
Reach building level 12 for the Lergrop
Reach building level 12 for the Järngruva
1000 x Wood
1000 x Clay
1000 x Iron
Part 2 - No waste Unused resources are wasted resources. As our city grows, so should our reserves and stocks. Reach level 8 for the Förråd 2 x Grandmaster
Part 3 - No delay As our army grows, orders become repetitive and hard to manage. I suggest that we upgrade our Rally Point so that you may inform our officers of more of your grand presets. Reach building level 3 for the Uppsamlingsplats 20 Spearmen

The way of defence

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Sword and shield Spearmen are all well and good, my Liege, but wars cannot be won with them alone. We need to expand our barracks to improve our military teachings. This will allow you to finally recruit the Swordsman. Reach building level 3 for the Kaserner. 10 Swordsmen
Part 2 - Defenders It is important to note what units are effective against others. Spearmen are good against cavalry units, Swordsmen take down infantry units easily and Archers are effective against other archer units. Heavy Cavalry is very expensive, but they are the elite of defense, as they have no weak points. I have outlined our units strengths and weaknesses in my information reports if you’d like to examine this in further detail.

Now that our renovations to the Barracks have been completed we can start training our villagers into Swordsman.

Recruit 10 Swordsmen 10 Archers
Part 3 - Support! Once we have established allies in the province we can send them support. This will send out our units to help defend the supported village until you give orders to bring them home or the lord or lady in the village sends them back.

Sending a wave of supporting troops can be a sign of friendship between two neighboring villages and may prove to keep peace between the two cities. But Beware, my Liege, some of these lords and ladies are backstabbing snakes waiting for you to let down your guard.

Support one village with at least 1 Spearman 2 x Tactician
Part 4 - Tactics With a Tactician officer in your army the units can traverse through the world much faster. By traveling faster we can take your enemy by surprise and hit them before they are able to prepare their defenses. Support one village with at least 1 Swordsman and a Tactician 2 x Tactician

The Flow of Resources

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Increase production Our resource income is doing relatively fine, but it could always be better. It’s important to stay ahead of spending by keeping our resources constantly producing. Reach building level 14 for the Sågverk
Reach building level 14 for the Lergrop
Reach building level 14 for the Järngruva
1500 x Wood
1500 x Clay
1500 x Iron
Part 2 - Store more As always, when there are more resources to collect, we need more room to store them. Make sure our Warehouse can handle the new improvements to our resources. Reach level 10 for the Förråd 800 x Wood
800 x Clay
800 x Iron
Part 3 - A thousand harvests Soldiers don’t grow on trees, but they do eat our wheat. It’s important to keep our fields tilled, planted and sown. Expand the Farm and you will see immediate benefits. Reach level 8 for the Bondgård Build Cost Reduction

Market Barker

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - A bigger and better palace As you know, my Liege, your Headquarters is more than just a beautiful place to live, but a thriving command center to give orders to your people. However, to expand our city plans we must construct a better bureaucracy to handle all the paperwork. I trust your liege will be able to part with the north wing? Reach building level 6 for the Högkvarter 1,500 x Wood
1,500 x Clay
1,500 x Iron
Part 2 - It’s all about the business Trade is an important part of everyday life for the common villager. Your people work hard mining, logging and digging, but traders can allow us to trade our overstocked resources for ones that are running scarce. If we invest in the Market we can attract more merchants and allow them to expand their business to increase the amount of resources we can trade. Reach building level 1 for the Marknad 600 x Wood
600 x Clay
600 x Iron
Part 3 - Deal or no deal Now that we have the market in place we can create an offer with the merchant. They then take our resources and trade them in another town. Afterwards he delivers us the resource we specifically wanted. Be careful who you trade with, though, my Liege, as we do not want to help the enemy. Create one market offer Build Cost Reduction
Part 4 - An offer you cannot refuse Just as we can create offers for the merchant to sell in neighboring towns, the merchant in our city will have offers from our neighbors. Check the market frequently to see if the merchant has any goods you need. Accept one market offer Instant Trade

Preparations

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Efficient training Upgrading is not always for researching new troops, but for improving the recruitment times on the ones we currently have. Our men will be more effective and quicker to train with some simple improvements around the Barracks. Reach building level 4 for the Kaserner. 20 Spearmen
Part 2 - Foresight While some units will cost us more in wood or Iron, all of your troops take food, because of this we must pay close attention to how much farmspace we have and how much are men are costing us. Recruit units for at least 40 provisions. 5 Light Cavalry
Part 3 - Ready or not? At some point the enemy will be at our door and it would be wise if we had a strong one. I suggest we build up our walls around the village so our defensive troops can guard against incoming attacks. Reach level 3 for the Mur. 500 x Clay
Part 4 - Your officers If we prove ourselves on the battlefield we will be able to attract officers into our ranks. I have invited two great Masters of Loot to our village, if you are able to impress them they have told me they would be willing to help you take two times the loot on a voyage of your choice. Fight 5 battles with at least 20 provisions. 3 x Master of Loot

Improve the Homestead

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Grains and wheat More diverse crops will help keep your troops strong and energized. Reach building level 10 for the Bondgård 800 x Wood
800 x Clay
800 x Iron
Part 2 - South wing addition The hospital allows our troops to recover after they defend your noble home. By adding another wing we could increase our bed space and allow more of our troops to recover. Reach building level 5 for the Sjukhus 500 x Wood

The Way of Offense

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Axes My Liege, if we open a new training area in the Barracks we will be able to train a new type of unit, the Axe Fighters. Reach building level 5 for the Kaserner. 20 x Axe Fighters
Part 2 - Amass! Commander! Our first group of Axe Fighters is ready to report for training! I believe a squad of 20 will give us the upper hand against the enemy. While those recruits train, I will find you some well-seasoned horse lords to join you for your next fight. Recruit 20 Axe Fighters 20 Light Cavalry

Part 3 - Attacks

Our Axe Fighters and Light Cavalry are now ready for battle. Let’s conquer and loot from the weak villages nearby. Our army grows strong, and under your leadership, it is only a matter of time before this whole province is yours. Fight 5 battles with at least 30 provisions 2000 x Iron

Espionage

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Road to the Tavern We need to add to the infrastructure of our city so that we can benefit from having a Tavern. A Tavern will not only improve your people’s overall happiness, but it will also open up a new area for your Grace to oversee. Reach building level 8 for the Högkvarter 2000 x Wood
2000 x Clay
2000 x Iron
Part 2 - The Tavern A Tavern is a great place for your villagers to rest and relax, but there is another purpose, my Liege. There is a person I would like you to meet, a Spy Master, and they have agreed to meet with you once the Tavern has been built. Reach building level 1 for the Värdshus 500 x Wood
500 x Clay
500 x Iron
Part 3 - Spy & Security Your Grace, I would like to extend my services to you and give you access to my spy network. Your military is made up of young men, but spies can be anyone. Allow me to train one of your villagers in my arts and you will see my value. Train one Spy Build Cost Reduction
Part 4 - Secret mission Now that your spy has been trained we should test their abilities. Send them to an enemy city so they may gather crucial information about buildings or units in the village. If the enemy has no spies of their own they will have no chance of spotting one of ours. Spy once Unlock Technology
Part 5 - Countermeasures The only thing better than fighting off enemy Spies, is to deceive them. We can create counter measures in your city to trick an enemy spy.

We can Camouflage our buildings, making them seem more or less important to us.
I can have Dummies placed upon the wall to look as though we have more troops defending us.
I could make our troops swap places and make it seem like our Spearmen are Axe Fighters and our Axe Fighters are Sprearmen.

Activate one countermeasure 2 x Master of Loot

Constant Growth

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - The need for resources An excavation team has reported that there are some promising veins in the mountain that could give us a large amount of Iron from the mines. This would be a great time to expand all the resource departments, while I gather more reports from our other sites. Reach building level 16 for the Sågverk
Reach building level 16 for the Lergrop
Reach building level 16 for the Järngruva
2000 x Wood
2000 x Clay
2000 Iron
Part 2 - The need for space Now that we have the Bunker we can protect 1500 more resources from our enemies. We should keep improving the Warehouse until it is a fortress in its own right. Reach level 14 for Förråd 2 x Master of Loot
Part 3 - Left, 2, 3, 4! An army of our size and status needs a Rallying Point that reflects your Grace’s greatness. Let us keep improving it. Reach level 4 for the Uppsamlingsplats. 40 x Swordsmen
Part 4 - The need for corn Our lands are expanding, let us sow the seeds and reap the rewards! Reach building level 12 for the Bondgård 2 x Medics

The Way of the Sloth

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - More efficient workers As you know, my Liege, improving the headquarters not only gives you access to more technologies, but it also makes my job more efficient. Each time we improve the Headquarters the enemy trembles as it is the ultimate testament of your power. Reach building level 10 for the Högkvarter 2,500 x Wood
2,500 x Clay
2,500 x Iron
Part 2 - Lazy spies I think it’s time to add a secret meeting area in the Tavern for our spies. They are starting to get too distracted by the drinks and other patrons. Reach building level 2 for the Värdshus 2 x Grandmaster
Part 3 - Lazy merchants The more options we have for trade the better. I think adding another Merchant to the marketplace would be a wise move. Reach building level 2 for the Marknad 2 x Instant Trade

Military Might

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Training Grounds The more we expand the Barracks the better access we will have to military technology. By creating the Training Grounds we can increase your army’s discipline by 33%. Discipline increases your army arrival time estimation which allows you to send your units with more precision. This could greatly turn the tide of battle. Reach building level 7 for the Kaserner. 500 x Wood
500 x Clay
500 x Iron
Part 2 - Improved faith Improving the Statue will allow this vessel to carry your orders more effectively. Those who walk beside me shall be swept with faith and we will move through your lands with haste. I am here to serve you, Master. Reach building level 2 for Staty. Instantly recruit the paladin
Part 3 - Walled-Off When your Liege has time, please look at the reports we have drawn up on the Wall. Here you can see the current protection bonus the Wall is serving, and the estimated protection if we upgraded it to the next level. Our Wall is the first line of defense in protecting our great village, I suggest that we keep it in peak condition. Reach building level 4 for Mur. 600 x Clay
Part 4 - Offense is the best defense Commander, it is important to keep our offensive units out on the battlefield, looting and pillaging, while our defensive units stay behind the Wall to guard our village. If our enemy strikes our town while our offensive units are stationed we could risk heavy casualties. Fight 10 battles with at least 30 provisions 5 x Master of Loot

More Building

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Adding another floor Your Grace’s Palace is a sight to behold, but another floor would allow us to make more elegant quarters for your War room. Reach building level 14 for the Högkvarter. 3000 x Wood
3000 x Clay
3000 x Iron
Part 2 - Bigger Tavern Investing in the Tavern allows me to find better recruits for you spies and will give us more advantages against the enemy. Reach building level 3 for Värdshus. 500 x Wood
500 x Clay
500 x Iron
Part 3 - To train a Spy It is important to keep a good supply of spies handy for when you need them. I can train more, but remember better pay gets better results. Train one Spy Unlock Technology

Secrets of Success

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - More units, less time Our enemies are constantly getting stronger and we must recruit units faster to compete with them. More sparring rooms and better teachers will allow us to train units faster taking boys and molding them into men of arms. Reach building level 10 for the Kaserner. 20 Archers
Part 2 - Achilles' heel Our city is growing and our farms are producing a surplus of Provisions for our people. I believe this is an ideal time to get fresh young recruits through training, but it is up to you what kind of troops you wish make. I have started training a handful of horsemen, teaching them how to use their bows on horseback. They should be ready with this new wave of recruits. Recruit units for at least 60 provisions 5 Mounted Archers
Part 3 - Speed bump With our troops going out to deal with barbarians and enemy soldiers, we leave ourselves vulnerable to attack. Might I suggest we fortify our walls to protect the village. Stronger walls will encourage our troops to defend the village from incoming attacks. Reach building level 6 for the Mur 800 x Wood
Part 4 - More battle! Commander! Our army does us no good sitting inside our walls. Send them out to plunder riches and bring you the resources you need to make your capital great! Fight 10 battles with at least 40 provisions 1,500 x Wood
1,500 x Clay
1,500 x Iron

Essentials to the Kingdom

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - More jobs Your people crave jobs and wish to work in your mines, camps and pits to gather more resources for you, your Grace. Expand the resource projects so they may serve you better. Reach building level 18 for the Sågverk
Reach building level 18 for the Lergrop
Reach building level 18 for the Järngruva
2,500 x Wood
2,500 x Clay
2,500 x Iron
Part 2 - More room If you create more jobs to get more resources, we will need more room to store them. Reach building level 16 for the Förråd 2 x Grandmaster
Part 3 - More food The time has come, yet again, to expand your fields, your Grace. More people, more jobs, means more food. Reach building level 14 for the Bondgård 800 x Clay

The Way of the Leader

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Peasants finding purpose Your population continues to grow! We welcome more families and even more troops into your village every day. I believe it is wise to continue investing in Provisions to keep the momentum going. Reach building level 17 for Bondgård 1000 x Wood
1000 x Clay
1000 x Iron
Part 2 - Vet in the house Our horses need a place to recover as well. We should invest in some veterinarians to heal the mounts that protect your great city. Reach level 10 for Sjukhus 1,000 x Iron

Mounting an Offense

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Horses If we add a stable to the Barracks we can start training our recruits in light cavalry and mounted archery! Both are fast and effective offensive units that will allow us to lead the charge against our enemies. Reach building level 13 for Kaserner 40 Spearmen
Part 2 - Tithing Lay your resources at the feet of my effigy to give tithings and thanks for the blessings you have received. Reach level 3 for Staty Master of Loot
Part 3 - More Loot Having a strong army means nothing without great leadership. Bring one of our Masters of Loot into your next battle to insure a more bountiful return! Fight 2 battles with at least a Master of Loot and 30 Provisions 5 x Master of Loot

Blue Blood

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Support columns With our headquarters getting an additional area for the nobles we are encouraging progress and expansion. I have drafted plans for an Academy, with this we could mint coins and send our nobles to other villages to tell them of your great prowess. Reach building level 20 for the Högkvarter Build Cost Reduction
Part 2 - The Academy Hovels and shacks are fine for the common people, but lords and ladies need something more. The Academy can provide adequate quarters for those of noble blood, while also giving us the ability to create our own currency. Reach building level 1 for the Akademi 10,000 x Wood
10,000 x Clay
10,000 x Iron
Part 3 - Mint a Coin These coins, printed with your Grace’s grand visage, will soon circulate throughout the province. We need to start producing them and convince the nobles to use them in their negotiations. Now that we have the prototype any village you own will be able to mint these coins and soon we will have a flourishing economy. Mint one Coin 10,000 x Wood
10,000 x Clay
10,000 x Iron
Part 4 - The Nobleman Allow me to join you on your next raid against an enemy village. I will sway the common people to your cause. There will be riots in the streets, exclaiming that you are the true leader of these lands. They will renounce their lords and bend the knee to you, your Grace. Have one Nobleman 2 x Deceiver

The Way of Siege

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Get ahead My Liege, we should now look into creating our greatest offensive units, siege weapons. We should build the firing ranges for our mathematically inclined villagers to test out their new inventions. Reach building level 15 for the Kaserner. 1,000 x Wood
1,000 x Clay
1,000 x Iron
Part 2 - Crunch Walls Rams are very useful in supporting your units' attacks and can damage the Walls of our enemies! We should work on recruiting at least 5. The physics engineers have been toying with a new project they are calling ‘catapults’, hopefully they will have some prototypes for us once the Rams have been made. Recruit 5 Ram 10 Catapults
Part 3 - Breach in the Wall Now that are siege weapons are ready to be used, let’s test them out! To battle! Fight one battle with at least 20 Axe Fighters and 5 Rams 2000 x Iron

Master of Buildings

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Master of resources Our production is the envy of lesser towns. You have grown this town into one of the greatest in the Province. Everyone looks to us for trade and commerce. This town would never have gotten so far without you. Reach building level 20 for Sågverk
Reach building level 20 for Lergrop
Reach building level 20 for Järngruva.
4,000 x Wood
4,000 x Clay
4,000 x Iron
Part 2 - Master of storage With the new designs for the Fortified Walls in place around the Warehouse you will not have to worry about enemy looters. We are strong, my Liege, and we have the fortifications to prove it. Reach building level 20 for the Förråd 6,000 x Wood
Part 3 - Master of corn Your people love you, your majesty. Food is plentiful and the villagers are eager to join your army. We shall crush the opponent, and with a full belly to boot. Reach building level 20 for the Bondgård 6,000 x Clay
Part 4 - Master of units We have been crafting two large war horns to commemorate your majesty on creating the greatest Rallying Point of all time. We will blow these horns and the whole world will shake in wonder of you, Commander. Reach building level 5 for the Uppsamlingsplats 6,000 X Iron

Another Upgrade

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Arrow loop Investing in the wall will help to cut overall costs in the future. Once we finish cutting out the arrow slits in the wall the construction times for making future upgrades to the wall will be easier. For our city to stay strong we need to have a strong wall. Reach building level 8 for the Mur 1,200 x Clay
Part 2 - More Faith The more you tithe, the greater I will become, Master. Reach building level 4 for the Staty. 2 x Medics
Part 3 - Horns of war Commander, with a fully upgraded Rally Point your army will hear your call even if they have left our gates. These grand horns will trumpet for them to come back to the city from twice as far as normal. Fight 5 battles with at least 60 Provisions 3 x Grandmaster

Master of Military

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Master of arms Expanding our Barracks to include an engineering department could really help our better understanding of siege weapons. With more mathematically inclined soldiers our Trebuchets will never miss! Reach building level 18 for Kaserner 3 x Build Cost Reduction
Part 2 - Master of armies It is now up to your Grace to decide which units we should budget for. With our growing army, troops cost more in Wood, Clay, Iron and Provisions, but all of them are useful in their own way. I leave it in your most capable hands to determine which ones to recruit. Finish recruiting units for at least 400 Provisions 5,000 x Wood
5,000 x Clay
5,000 x Iron
Part 3 - Master of recruiting The Resource Manager always wants us to stay conservative, but no penny pincher ever won a war! Let’s recruit as many brave young men as we can! Have units for at least 1,000 Provisions Daily Unit Deal
Part 4 - Master of attacks Ours is a fist that will mold these lands into a glorious province under one banner! Let the enemy have a taste of our strength as we plunder the riches from their lands! For our Commander!! Fight 30 battles with at least 60 Provisions 5 x Grandmaster
5 x Medics
5 x Master of Loot
Part 5 - Longer Walls We have built the wall well along the city, but as your land grows more parts are being exposed. I propose adding more sections of the wall to protect your new farm lands and small hovels. The more defense we build up the less casualties we will have when your enemy comes knocking. Reach building level 10 for the Mur 2,000 x Clay

Controlling Villages

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Second Headquarters Now that you have full control of a second village, you can begin focusing on creating multiple tasks and thinking about how you want each village to be similar or unique. Think about how you want to use each village and build them up to achieve your goals! Have 2 Headquarters on level 2 500 x Wood
500 x Clay
500 x Iron
Part 2 - Double wood production It’s important to keep resources in each village producing as much as they can. Improve Timber Camps to maximize your wood production. Have 2 Timber Camps on level 2 500 x Wood
Part 3 - Double clay production Improve the Clay Pits to maximize your clay production. Have 2 Clay Pits on level 2 500 x Clay
Part 4 - Double iron production Improve Iron Mines to maximize your iron production. Have 2 Iron Mines on level 2 500 x Iron
Part 5 - Second Warehouse Each village you own will have to have its own Warehouse to properly store your resources. Keep them all upgraded so that you can maximize your productivity. Have 2 Warehouses on level 2 Build Cost Reduction
Part 6 - Second Farm The provisions of each village are unique in each individual town. So you must make sure to invest in your farms in every town you control. Have 2 Farms on level 2 500 x Wood
500 x Clay
500 x Iron

Multiple Cities

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Preparation is key It is vital to not only take over an enemy village, but to keep it as well. We need enough troops to defend all your cities, once we take over our target. Have units for at least 3,000 Provisions 3 x Daily Unit Deal
Part 2 - A noble attack To take over a village completely we must both defeat the army and sway the people. I can create propaganda against their current lord or lady and speak of how the Gods smile upon your Grace. Allow me to join the army and I will bring the loyalty to the enemy down so that not even their mother wants anything to do with them! Fight one battle with at least 1 Nobleman 2 x Deceiver
Part 3 - Make the world yours Your majesty has no match in this world. If we are able to continue our momentum the Province will be ours for the taking. We are all humbled to be in your presence. Have 3 Högkvarter on level 1 5,000 x Wood
5,000 x Clay
5,000 x Iron

Your Order

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - My greatest achievement Of all the great buildings I have made, this is perhaps my greatest achievement. For the grand architecture of this headquarters reflects the greatness in you, My Liege. We are ever your humble followers and just as the peasants look up to your palace, we advisers look up to you. Reach building level 25 for the Högkvarter 2 x Build Cost Reduction
Part 2 - The Hall of Orders Your Grace, we have drawn up blue prints for three different options for your grand Hall of Orders.

The Templar Knights are very effective at lowering the cost of offensive units.
The Teutonic Knights are very effective at lowering the cost of defensive units.
Lastly, there is the Thieves’ Guild, who are very effective at lowering the cost of minting Coins. It is your choice which Guild we allow into our Halls, my Liege.

Reach building level 1 for the Ordenshus 10 Berserkers
Part 3 - Your choice If you are not satisfied with your Order, you can easily change it, but you must first buy out the original Guild. This would cost 200,000 Wood, 200,000 Clay, and 200,000 Iron. If you are happy with your chosen Guild, I believe it is wise to continue improving upon the Hall. Reach building level 2 for the Ordenshus 10 Trebuchet

Work, Work, Work

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Maximizing wood Our workers are becoming more efficient and we are getting resources out of the ground faster than ever before. The more you invest in the workforce, the better result you will see in your bottom line. Upgrade the Sågverk 30 times 10,000 x Wood
Part 2 - Maximizing clay Each time we expand the pits we see more profits. Once we have reached maximum efficiency our output will be unstoppable. Upgrade the Lergrop 30 times 10,000 x Clay
Part 3 - Maximizing iron The more ore we dig out, the more weapons and armor we can make for your Troops. Soon our army will be equipped with the best our blacksmiths can make. Upgrade the Järngruva 30 times 10,000 x Iron

Improved Buildings

Namn Beskrivning Efterfrågan Belöning
Part 1 - Large grounds With better fields to practice on, our troops will become sharper and more disciplined. With better marching formations and long distance training, our troops will only get more agile on the battlefield. Upgrade the Kaserner 20 times 100 Spearmen
Part 2 - Storing up for winter The more we increase production the more we have to increase our capacity to store it. Upgrade the Förråd 20 times 2 x Build Cost Reduction
Part 3 - Food aplenty By expanding our farm lands out further into the province your workers will be able to feed 10,000 troops easily! Investing in farms is invests in your army, my Liege. Upgrade the Bondgård 20 times 2 x Unlock Technologies