Innobár.png


Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Från Tribalwars2 SE Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Grunderna

Uppsamlingsplats

Uppsamlingsplats är den centrala mötesplatsen för dina trupper och från den plats du samordnar dina attacker. Din by har ett begränsat antal samtidiga attacker som kan skickas från den. Dina stödtrupper påverkas inte av denna gränsen.

Om dina sammanlagda attacker når gränsen, som är 50, måste du vänta tills en armé kommer tillbaka.

Du kan se resultatet från en strid genom rapporten som genereras efter striden.

Skicka armén

När du har byggt några enheter och vill attackera en motståndare, bara gå till kartan och klicka på byn som du vill attackera. Där väljer du "Skicka armén". Det är viktigt att du inte glömmer att varje by har ett basförsvar och att motståndaren kan ha försvarande enheter också. Alla enheter har olika styrkor och svagheter, vilket gör vissa enheter bättre för att attackera och andra bättre för att försvara. Du kan hitta information om enheternas färdigheter i Enhetsöversikten.

Omplacera Trupper

På nyare världar så ser du att attacken har tre flikar, som bilden nedan visar. Den tredje fliken är för att "Omplacera Trupper".

Relocate units.png

Att välja den tredje fliken ger dig möjligheten att omplacera dina trupper ifrån en by till en annan. Trupperna kommer då marschera till den nya byn där de kommer att sätta upp sitt nya huvudkvarter. Du kommer sedan att kunna befalla över dom i den nya byn. Detta kan vara en viktig strategisk fördel eftersom du kan omplacera trupper ifrån säkra byar till dina frontbyar. Denna möjligheten kommer med vissa restriktioner:

 • Du kan endast omplacera trupper till dina egna byar.
 • Lojaliteten på byn måste vara på 100.
 • Du kan bara omplacera så många trupper som du får plats med i den nya byn.
 • Stamfärdigheten "Sammanhållning" påverkar inte när man omplacerar trupper - men taktikern dubblar deras omplaceringshastighet.
 • Det tar 6 timmar att omplacera din paladin oavsett vilka andra trupper som blir omplacerade.
 • Du kan avbryta en omplaceringsorder om byn trupperna kommer från har under 100 lojalitet.

Förinställningar

Trött på att ställa in antalet enheter manuellt varje gång du attackerar? Dags att använda Förinställningar. Öppna samlingsplatsen och skapa en ny förinställning. Du kan anpassa dess namn, ikon och enheter som ingår.

När du har skapat en förinställning kan du använda den i alla dina byar. Bara öppna den globala listan där och aktivera den förinställning som du vill. Förinställningar kan användas för attack och stöd samt för rekrytering. Vid rekrytering rekryterar du det förinställda antalet enheter. Naturligtvis måste din by tillhandahålla resurserna som behövs.

Help preset list.png


Med förinställningar är det lätt, här kommer en förklaring för vad bilderna betyder:.


Help preset.png

Antal Namn Beskrivning
1 Förinställningsikonen Detta är den ikon som du skapade för förinställningen. Om armén är i rörelse på kartan, kan du identifiera armén med hjälp av ikonen.
2 Förinställningens namn Detta är namnet på förinställningen.
3 Generalerna De generaler som du har valt att hjälpa din armé. I det här exemplet aktiveras alla generaler. (Kom ihåg: du kan ställa in förinställningar även om du inte har tillräckligt många tillgängliga generaler. I så fall är generalerna bara inte tillgängliga. Generalerna förbrukas endast om deras förmåga utlöses)
4 Förinställda arméer Detta nummer berättar hur många av denna förinställningar på full styrka är tillgängliga. I det här exemplet består förinställningen av av 100 Spjutmän och i din by är 3908 av dem stationerade. Så kan du skicka ut förinställningen 39 gånger.
5 Icke-färdiga förinställningar Denna förloppsindikator visar det aktuella läget för den icke-färdiga förinställningen. I det här exemplet av den 40:e, kan du se att det finns redan 8 oanvända spjutmän i din by och du måste rekrytera den andra 92 att fylla upp den förinställningen.
6 Ta bort förinställning Med denna knapp kan du inaktivera förinställningen i den nuvarande byn. Detta påverkar inte förinställningen själv om du använder det i andra byar.
7 Automatisk rekrytera Detta är knappen för att automatisk rekrytera med hjälp av förinställningar. Kommer du ihåg exemplet? Om du klickar på den, och du har tillräckligt med resurser tillgängliga, skulle 92 spjutmän rekryteras i barackerna. Klicka på det igen, och du kommer att sätta en annan full förinställd i rekryteringskön. Det skulle vara 100 Spjutmän i detta exempel.
Hint:

Rekommendationen är att alla stammedlemmar har samma förinställningar med rimliga namn och exakta enhetsbeloppet för enklare kommunikation inom en stam.

Försvar

Om du blir attackerad regelbundet vill angriparen förmodligen ha dina resurser eller förbereda en adling av din by. Om det inte ingår någon adelsman i attacken, försöker angriparen nog bara plundra dina resurser. Det finns några saker du kan göra för att skydda dig själv:

 • Kontakta din stam för hjälp
 • Hålla lagrade resurser låg genom att använda alla resurser direkt
 • Forska fram skyddande teknik i ditt lager

Alla enheter har olika förmågor, som gör vissa enheter bättre för att attackera och andra bättre för att försvara. Du kan slå upp information om enheternas färdigheter i enheten översikten.

I början är paladinen en mycket bra enhet för att skydda dig mot de första attackerna och den blir ännu mer värdefull när andra spelare skickar sina paladins som stöd.

Glöm inte att bygga sjukhuset. Om du förlorar enheter när du försvarar din by, så kommer några att bli helade i sjukhuset och kan återkomma till aktiv tjänst. Enheter på sjukhuset deltar inte i en kamp.

Stödja

Ibland behöver en annan medlem av din stam eller en vän din hjälp. Du kan skicka resurser till andra spelare, men du kan också skicka trupper som stöd för att hjälpa dem att försvara sig mot fiender. Att göra detta Klicka på din stam medlemmens byn och markera "Skicka anpassade armé". Lägg till de enheter du vill skicka och klicka på "Support".

Du kan forska "Tvingades marschera" på en nivå 2-statyn. När du skickar din paladin som en del av din stödjande armé, flytta alla dina trupper med samma hastighet som paladin. Du kan också skicka en taktiker allmänna istället för paladin, som har samma effekt.

När din stödjande soldater attackeras i en annan spelares by får du en rapport som talar om hur många soldater har du förlorat. Du ser inte som attackerade, eller hur många enheter attackera. När dina trupper är klar med att försvara en by kan du ta ut dem. För att ta ut öppna dina trupper fönstret enhet. Det kan du ta ut vissa eller alla av dina trupper.

Du får en varning när du är på väg att attackera dina egna trupper (som de kan stöder en by som du inte kommer ihåg). Denna varning kommer att berätta hur många soldater har du stödja byn, och möjligheten att få dem tillbaka.

AttackingSupport.png

Hastighet och disciplin

Du kan se hastigheten på enheterna i enheten översikten. När du skickar flera enheter tillsammans, kommer att de marschera med hastigheten som den långsammaste enheten. Marscherande hastighet för att returnera arméer kan vara annorlunda om de långsammaste enheterna dog under en strid.

Ett undantag är paladin, när du har forskat "Tvingades marschera" i statyn. När du skickar ut stöd trupper som inkluderar din paladin, flyttas alla trupper som marscherar med honom i hans hastighet.

Dina trupper marscherar alltid fågelvägen, vilket innebär att de flytta diagonalt över byar, floder och berg utan en förändring till deras hastighet.

När dina arméer får större och mer enhetstyper som kavalleri och belägringsvapen, reduceras disciplinen inom armén. Det innebär att det blir en avvikelse i förhållande till ankomsttiden med några sekunder.

Du kan öka disciplinen igen genom att forska teknik i barackerna.

Muren

Muren ökar kraftigt försvaret av byn. Det påverkar både basförsvaret och de försvarande trupperna.

Muren är mycket effektiv för att skydda dig mot plundrare, särskilt i de tidiga stadierna av spelet. Senare i spelet är en helt konstruerade mur ryggraden i varje defensiv armé.

Basförsvar

Varje by har ett basförsvar. Detta innebär att varje by försvarar sig själv, även om inga trupper är i byn. Tanken är att mycket små attackstyrkor, som 1 eller 2 spjutmän, kommer att dö även utan försvarstrupper. Basförsvar ökas genom att uppgradera väggen.

Försvarsbonus

Försvarsbonusen gäller för alla enheter som försvarar din by, inklusive understödsenheter. På nivå 20 ger väggen en 100% bonus (vilket de regerande enheterna slåss med dubbel styrka).

Provinser och kyrkor

Kapell/Kyrka är den religiösa samlingsplatsen för dina byar inom en provins. Utan en kyrka slåss trupperna i provinsen med bara halva sin vanliga styrka. Var och en av dina byar bör vara i en provins där du har minst en kyrka.

Om du skickar stödtrupper till en vän, gäller tron på hans eller hennes by även dina trupper som nu slåss under ett annat kommando.

Du börjar med ett kapell i din första by. Detta kapell är en speciell typ av kyrka. Varje spelare får bara ha en kapell och det är redan byggt i din första by när spelet startar. Den har samma inflytande som en kyrka på nivå 1. Kapellet kan inte förstöras med katapulter eller byggas upp.

Om du förlorar byn med kapellet i, kan du bygga kapellet i någon annan by. Du har möjlighet att bygga kapell i vilken by för ett mycket lägre pris än andra kyrkor så länge du inte redan har en kyrka i byarna.

Ledtråd:

I det tidiga spelet bör du fokusera på byar inom din provins. Att attackera andra spelare utanför din provins kommer att resultera i en 50% lägre styrka. Detta är en stor fördel för ditt försvar när du attackeras av större spelare från en annan provins. Det är däremot svårare för dig att erövra en by i en annan provins och försvara den. Det är viktigt att snabbt bygga en kyrka där, så att dina trupper har tro i provinsen.

Andra kyrkliga fakta:

 • Kyrkan behöver en proviant så det inte är klokt att bygga en kyrka i varje by. Ju högre byggnadsnivå, ju högre styrka i provinsen.
 • Kyrkan förstörs när en by tas över.
 • Kyrkan har fler träffpoäng än någon annan byggnad. Så det är väl skyddad mot katapulter.
Ledtråd:

I det sena spelet kan det hända att en enda spelare eller stam äger alla byar inom en provins. I detta fall, försök att förstöra alla fiendens kyrkor först, innan du börjar erövra.

Spionage

Du kan få åtkomst till viktig information om dina fienders byar med spioner. Om du vill spionera på en by behöver du ett värdshus och minst en spion. Skicka sedan en eller flera av dem på ett spaningsuppdrag. Det finns 3 olika uppdrag:

1. Speja byggnader: din/dina spioner försöka ta reda på vilken nivå byggnaderna har i den valda byn.

2. Speja enheter: din/dina spioner försöka ta reda på antalet enheter som för närvarande är stationerade i byn. Det finns även en liten chans att ta reda på hur många fiendens enheter är för närvarande stationerade på annat håll eller är på ett uppdrag.

3. Sabotage: Endast tillgängligt om du har valt "Tjuvarnas orden". Din spioner försöker skada en slumpmässig byggnad i byn du skickar dom till. De kan emellertid endast sänka byggnader av en nivå med ett framgångsrikt sabotage. Kapellet och sjukhuset kan inte skadas.

Ett sabotageuppdrag kräver att man skickar minst 3 spioner och minst 3 av de ivägsända spionerna kommer att dö, oavsett hur det gick med sabotaget (lyckades/misslyckades).

Ledtråd:

Sabotage är ett effektivt sätt att riva väl försvarade byar, du kan få ner högkvarter, kyrka eller vägg utan att använda dina arméer. Självklart behöver du en hel del byar med "Tjuvarnas orden".

Fienden kommer inte att märka din spioner så länge de är på väg. Det finns även en chans att fienden inte kommer att upptäcka du spioner alls.

Det enda sättet att försvara sig mot spioner som attackerar din by är att ha spioner i din by själv. De kan då upptäcka och besegra de ankommande fientliga spionerna.

Om du lyckas spionera på en by eller dess enheter (grön rapport) så kommer den senaste rapporten delas med din stam: varje stammedlem kan hitta en länk till rapporten i by infon för den spejade byn.

Du kan också använda motåtgärder för att lura fiendens spioner. Detta är mer sannolikt att hända än en komplett torka av fiendens spioner. För att göra de motåtgärder som fungerar, behöver du minst en spion i din by. Det finns 4 olika typer av motåtgärder:

 • Kamouflage: du kan ställa in en falsk byggnadsnivå som fiendens spioner kommer att rapportera till sin herre. Till exempel kan du ställa in så din kyrka ser ut att vara nivå 0.
 • Byta vapen: Du kan välja två enhetstyper som kommer att byta sina vapen. Du kan dölja din adelsmän med det tricket.
 • Dummies: ange dummy enheter att låtsas vara en mycket större armé.
 • Exchange: ge bort all information om byggnaden och enhet av din by men också få all information om fiendens by i gengäld.


Help spy report units.png

Spionrapporten för enheter

Paladin

Paladin skyddar dina byar och kan också leda dina enheter i strid. Varje spelare kan bara ha en. Paladin kan utrustas med weapons som ger din armé bonusar.

Avancerade

Stridsfaktorer

Styrka är inte den ända faktorn som bestämmer striders utgång. En del faktorer spelar också roll, dessa faktorer spelar in för både anfallare och försvarare.

Exempel på faktorer: Anfallsmodifierare = 100 * ((tro/100) * (moral/100) * (100 + lycka)/100) + officerarvärde (10 om stormästare, 0 om inte) + stambonus (0 om färdighet aktiverats, max. 10 för färdighet på nivå 5)

Du kan se den totala anfallsmodifieraren i stridsrapporten. I det här exemplet kan du se hur de räknats ut:
100 * (1 * 0.5* 1.04) + 10 + 10 = 72

Attack modifier.jpg

Den lägsta möjliga är 11% och den maximala är 147%.

Exempel på försvarsmodifierare: Försvar = 100 * (tro/100) * (100 + (5 * nivå på mur) / 100) * ((100 + nattbonus)/100)

Den lägsta möjliga är 50% och den maximala är 440%.

Låt oss ta en närmare titt på dessa:

Tro

Tron beror på om en Kyrka eller ett Kapell är konstruerat i provinsen. Försvarande enheter har tron som byn de försvarar, även om trupperna kommer från en annan ursprungs by.

Moralen

Moral är ett skydd för nya spelare. Det blir beräknat från angripare och försvarare. En spelare attackerar oftast med 100% moral, men om du attackerar en spelare som är mycket mindre än du, du kommer få straffas. Till exempel när din motståndares moral är 45%, kommer dina trupper attack bara 45% av deras vanliga attack styrka. Om en mindre spelare attackerar en mycket större spelare, finns det ingen bonus på attacken. Högsta moralen är 100%.

Tid kan också vara en faktor i moralen beräkning, eftersom det använder tiden sedan spelaren gick med världen. Om en liten spelare har spelat en värld under en lång tid men har fortfarande en liten mängd poäng, kommer moral kontinuerligt öka tills den når 50%.

Moralen påverkar bekämpa styrka som du kan se i fönstret attack.

Help combat strength.png

Andra värden att inflytande bekämpa styrkan är tron (se provinser och kyrkor ovan) och Grandmaster allmänna.

Lycka

Lycka är ett helt slumpmässigt element i varje kamp. Din lycka kommer att vara någonstans mellan -25% och + 25% och det ges alltid från angriparna synvinkel. Om du attackerar med + 25% lycka innebär det att din kämpar kraft ökas med 25%.

Du kan se totala attack modifieraren i rapporten slaget. Om du hovrar över det med musen, får du de enda värden som visas i procent.

Help attack modifier.png

' För avancerade spelare: ' värdena beräknas som faktorer. 100% innebär att faktorn 1.0. Tur och otur är ett undantag och visas som skillnaden till den "normala" lyckan (100%). I detta exempel skulle beräkningen vara: 1.0 * 1.0 * 0.98 * 1.0 = 0.98.

Slagpoäng

Du får slagpoäng efter varje strid. Slagpoängen visar hur framgångsrik du har varit i dina attacker (offensiva slagpoäng) eller som försvar (defensiva slagpoäng).

Antalet slagpoäng du får för att döda en enhet beror på om du attackerar eller försvarar. Se tabellen för mer information om värdena.

Enhet Offensiva slagpoäng Defensiva slagpoäng
Spjutman 4 1
Svärdsman 5 2
Yxman 1 4
Bågskytt 5 2
Lätt kavalleri 5 13
Beridna bågskyttar 6 12
Tungt kavalleri 23 15
Murbräcka 4 8
Katapult 12 10
Paladin 40 20
Adelsman 200 200
Bärsärk 10 25
Blida 25 8

Du kan jämföra dina slagpoäng med andra spelare i rankingen. I rankingen finns det kolumner för offensiva, defensiva och totala slagpoäng.

Nattbonus

Om aktiverad på en värld, varar nattbonusen vanligtvis från midnatt fram till 06:00. Dock kan detta variera från värld till värld.

Medan nattbonusen är aktiv, får försvarare en bonus på 100%. Bonusen påverkar inte spioner eller när du attackerar en barbarby.

Om nattbonus var aktiv för en attack som det kommer att anges i rapporten slaget.

Observera att nattbonus används aldrig på internationella världar.

Katapulter och Murbräckor

Katapulter kan förstöra din motståndares byggnader. Om du initierar en attack med katapulter, kan du välja vilken byggnad skall riktas på fönstret som du starta attacken.

Observera att byggnader har olika träffpoäng. Också kan teknik för att öka träffpoäng utforskas. Akademi och Kapell/Kyrka har långt fler träffpoäng än andra byggnader.

Följande byggnader inte kan rivas under nivå 1: Högkvarter, Bondgård, Förråd, Kapell/Kyrka. Kapellet och sjukhuset kan inte attackeras av katapulter.

Murbräckor används för att slita ner fiendens murar. Detta görs två gånger under en strid. Den första ram-attacken kommer att genomföras innan striden börjar och sänker försvar bonusen av försvarare om det lyckas. Den andra attacken görs efter striden med överlevande murbräckor. Om din stam använder Järnmur kan muren inte bli demolerad under nivån av stamfärdigheten.

Officerare

Officerare kan ge stor nytta och taktiska finess till din strategi. Om du har officerare i tjänsten kan du tilldela dem till arméer. Officerare kan köpas i butiken eller belöningar från uppdrag eller resursdepån.

Om du har tilldelat en förinställning officerare, kommer de automatiskt ansluta till den förinställda armén om tillgängliga. Om det inte fanns tillräckligt officerare, börjar armén marschera ändå, men utan officeren.

OBS: En konfirmationsruta kommer upp om du försöker avbryta ett kommando som använder officerare, denna ruta informerar dig om att officeraren kommer förloras om du avbryter kommandot.

Cancel command officer.png


Ikon Namn Beskrivning Förmåga
Full leader.png Stormästare Ökar stridsstyrkan hos en anfallande armé med 10%.
Full masterOfLoot.png Plundringsmästare Anfall på barbarbyar: Ökar bärkapaciteten med 50%. Ökar också arméhastigheten med 100% och ger dig 20% chans att uppgradera en resursbyggnad i barbarbyn.
Full doctor.png Läkaren Minskar antalet förluster hos en anfallande armé med 10%.
Full deceiver.png Bedragaren Saktar ner hela armén till adelsmanshastighet.
Full ranger.png Skogvaktare Armén går inte in i strid om slaget skulle varit ett totalt nederlag. Istället återvänder de direkt hem.
Full supporter.png Taktiker Ökar hastigheten på en stödjande armé med 100 %. Detta ökar inte med Paladinens teknologi "Påtvingad marsch".

Barbarbyar

Du kan enkelt identifiera övergivna byar eftersom de heter barbarby. Det finns ingen skillnad mellan byar som en gång ägts av spelare och numera är övergivna och barbarbyar. Moralen för att anfalla barbarbyar är alltid 100%. Du kan ta över tomma byar precis som alla andra. Även om barbarbyar inte har en ägare så kommer att de växa till en viss storlek.

När en spelare tar bort sitt konto, kommer sina byar så småningom förvandlas till barbarbyar. Ibland är enheter förlagt i barbaren byar som tidigare hörde till en spelare.

Erövra byar

Erövra en annan by

Att adla innebär att ta över en annan by. För att adla en by behöver du först en adelsman och anfalla målet med denna. Om attacken blir lyckad så sänker adelsmannen lojaliteten i den byn. Baslojaliteten är 100 och varje lyckad attack sänker lojaliteten med 20-35 oavsett hur många adelsmän du sänder i samma attack. För att kunna ta över byn måste lojaliteten gå under 0. Det brukar oftast innebära en 4-5 attacker, men i sällsynta fall har det hänt i 3 attacker.

En adelsman som sänds ensam dör oftast på grund av byns grundförsvar så skicka alltid trupper med honom som beskydd.

Så fort en adelsman har reducerat lojaliteten under -1 så tar han kontroll över byn åt dig. Han kan inte användas för attacker längre och hans trupper som var med för att skydda honom stannar i den nya byn som försvar och måste skickas hem igen för hand.

Rekrytera adelsmän

Om du vill skapa en adelsman, måste du först bygga en akademi. För att kunna göra detta ditt huvudkontor skall vara minst nivå 20. Du behöver också tillräckliga resurser och gården utrymme.

Hur många adelsmän kan du hyra beror på mängden guld mynt du äger. Du kan lagra dessa i din akademi. Guldmynt är inte använt upp eller förlorat, även om du förlorar en adelsman eller en by. De lagras globalt och har inte överföras till andra byar.

Desto fler byar du erövrar, desto mer mynt behöver du för en ny adelsman.

Ledtråd:

I det senare spelet är det bra att ha tjuvarnas skrå i de byar som man präglar guldmynt, eftersom att skrået minskar kostnaderna för ett mynt.

Om du blir adlad

Att tappa din by är självklart inte så roligt, men fortfarande inte en anledning att sluta. Du får direkt börja om i en ny by i utkanten av världen där andra spelare med lika små byar ligger. Du kommer därför ha en bra chans att växa dig större på denna nya plats. Om du är medlem i en stam kan du be om hjälp med resurser och defensiva trupper så du kan återbygga snabbt.