Innobár.png


Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Från Tribalwars2 SE Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Huvudmenyn

I huvudmenyn har du tillgång till de viktigaste funktionerna.

Help interface2.png

Det första blocket innehåller plus och minus knappar, där du kan zooma in och ut på kartan. Om du vill, kan du även scrolla med musen för att uppnå samma effekt. Efter pilarna kommer en sökfunktion på kartan. Klicka där och du kan fylla i koordinaterna på en specifik by du vill hitta. Efter sökfunktionen kommer "Hoppa till by knappen" där du kan zooma in till din by. Eller, om du tappat bort dig på kartan, så kommer du automatiskt tillbaks till din by.


I det andra blocket kan du öppna flera fönster:

Help interface.png
Nummer Namn Beskrivning
1.png Rapporter När något viktigt händer i spelet, kommer du att få en rapport.
2.png Meddelanden Här kan du hitta dina konversationer med andra spelare.
3.png Stam Här kan du komma åt alla funktioner som stam.
4.png Stamforum En snabblänk till öppna stamforumet.
5.png Enheter En översikt över alla truppenheter i din by,deras status och rörelse.
6.png Översikter En lista över alla dina byar med insamlade uppgifter av alla slag
7.png Butik Här kan du köpa olika premiumfunktioner för dina Guldkronor.
8.png Inventarium Här kan du komma åt ditt lager.
9.png Prestationer En översikt över dina prestationer och dina framsteg.
10.png Inställningar Flera olika inställningar för att anpassa spelet. Just nu begränsad.
11.png Tidslinje Växla till tidslinjen för din nuvarande by, där du får en bra tidsöverblick.

När du går med i en stam kommer stamikonen ändras ifrån denna: NoTribeIcon.png till denna: TribeIcon.png
Om du inte redan är medlem i en stam och du har en inbjudan till en stam kommer det stå en liten siffra bredvid stamikonen.

I den nedre högra hörnet kan du se servertiden. Servern och alla funktioner beräknas från servertiden.

Time.png

Om du för musen över tiden får du mer information.

Time and Date.png

Tidslinjen

Help timeline.png

I tidslinjen kan du se händelser som kommer att hända i den aktuella byn, så som rekrytering av trupper, spioner och adlar, byggnadskö, inkommande attacker, ärenden i resursdepån, nattbonus, mm.

0 till vänster, är just nu i denna stund. Ju längre till höger på tidslinjen du kommer, desto längre tid tar det att inträffa. Omfattningen av tidslinjen är inte linjär. Först är skalan i minuter (upp till 60) efter det, i timmar (upp till 24) och sista numren representerar dagar.

Du kan rulla på tidslinjen genom att högerklicka och dra den till vänster och höger med musen.

Den övre raden visar alla enhetsrörelser med händelser som inkommande attacker och stöd, samt dina återkommande arméer.

I den nedre raden kan du se när en byggnad är färdigbyggd eller när rekrytering av trupper kommer att slutföras.


Tips:

Genom att klicka på en inkommande attack-ikon öppnar du listan med alla inkommande attacker för denna by.

Rankning Ranking Ikon.png

Help rankgings.png

Rankningen hittar du om du klickar på din nuvarande rankning, eller cirklarna bredvid.

Rankings.png

Du kan antingen visa stamrankning eller spelarrankning genom att byta flik i toppen. Ikonerna under flikarna gör att du kan visa generell rankning, slagpoängs-rankning och by/poäng-rankning. Allt detta kan sorteras för varje kolumn.

Spelarprofil Profil.png

Help profile player.png

För att se din profil kan du helt enkelt klicka på ditt namn i den övre vänstra delen av spelskärmen.

Där kan du redigera din avatar, skriva en profiltext och välja de prestationer du vill skryta med inför andra spelare som tittar på din profil.

Byinformation

Help village info.png

Här kan du se den aktuella aktiva byn med dess koordinater på kartan. Om du har mer än en by, finns det pilknappar för att växla mellan dina byar.

Du kan klicka på bynamnet för att öppna ett fönster med mer detaljerad information och där kan du också kan ändra namnet på byn.

Grupper

Help groups.png

Du kan placera dina byar i olika grupper för enklare hantering. Grupperna visas på kartan och är mycket användbara senare i spelet om du äger flera byar med olika strategiska fokus.

Help groups map.png


Tips:

Du kan även sätta in dina fienders byar i olika grupper. Du kan använda detta, till exempel, för att markera offensiva och defensiva byar efter att ha spionerat på dem.

Din samarbetspartner kan se dessa grupper också, så det är ett bra verktyg att kommunicera potentiella attackplaner eller liknande saker.

Bylista Vil list btn.png

För att komma åt bylistan, klicka på ikonen bredvid ditt bynamn så expanderas bylistan. Nu kan du enkelt navigera till din önskade by. Du kan också använda filter för att hantera din bylista enklare om du har dussintals byar!

Village list.png

Resurser

Se Resurser och Befolkning i avsnittet Grunder

Uppdrag

Help quests.png
Uppdrag ligger på vänster sida av skärmen. I Tribal Wars 2 har du alltid en uppdragskö som visas här i stället för enstaka uppdrag. En uppdragskö innehåller vanligtvis flera uppdrag, och du kan bestämma i vilken ordning du vill avsluta dem. Efter alla uppdrag i en uppdragskö är klara, kan du avsluta uppdragskön själv. (se vänstra kolumnen) För en komplett lista över alla uppdrag, gå till: Uppdragsöversikt.

Världsinformation

Längst ner på skärmen kan du hitta viktiga meddelanden för olika händelser. Du kan expandera och komprimera deaaa meddelanden genom att klicka på dem.

Typer av händelser

Globalview.png

Det finns två typer av ikoner beroende på om händelsen är för kontot eller för den aktuella aktiva byn. Händelser för kontot har en jordglob som ikon, medan händelser för den nuvarande byn har en ikon med ett fort, som visas ovan.

Aktiva effekter

Symbol Boost Effekt
Wood boosters.jpg Trä-booster +20% mer träproduktion. Placera muspekaren över ikonen för att se sluttiden
Clay boosters.jpg Ler-booster +20% mer lerproduktion. Placera muspekaren över ikonen för att se sluttiden
Iron boosters.jpg Järn-booster +20% mer järnproduktion. Placera muspekaren över ikonen för att se sluttiden
Prosperity buff.jpg Välståndslager +20% mer produktion av alla resurser i alla byar. Placera muspekaren över ikonen för att se sluttiden
Bountiful harvest buff.jpg Riklig skörd +10% mer befolkning i den aktiva byn.
Bountiful season buff.jpg Riklig Säsong +20% mer befolkning i den aktiva byn.
Vault buff.jpg Valv-boost Ökar kapaciteten i alla dina byars förråd med 50%. Placera muspekaren över ikonen för att se sluttiden
Domination buff.jpg Domination +10% snabbare rekrytering i alla dina baracker. Placera muspekaren över ikonen för att se sluttiden

Händelsetyper

Inkommande anfall

66 timeline attack.png

Om du ser detta, kommer en eller flera av dina byar att attackeras snart. Siffran i det nedre högra hörnet på yxorna visar antalet inkommande attacker.

Inkommande support

66 timeline support.png

Detta är samma som den inkommande attack händelsen, men den visar dig den inkommande hjälpen i stället.


Lojalitetsräknare (synlig när det är under 100)

Loyalty.png

Detta meddelande visas bara om den byn du för tillfället vistas i har en lojalitet under 100.


Anfallsskydd

Attack-protection.png

Under dina första dagar på servern, de första dagarna efter en omstart eller när du placerar din andra by så är denna by skyddad mot angrepp. Detta skydd förloras, om du attackerar eller spionerar någon annan eller när tiden rinner ut. Timern visas när du håller muspekaren över ikonen.

Under attackskyddet så kan du använda dina snabbknappar för att anfalla barbarbyar. Tänk på att snabbknapparna även fungerar på spelare och kommer att bryta anfallsskyddet omedelbart.

Nattbonus

Night.png

På vissa världar finns det en nattbonus för ett par timmar varje dag.

Brist på Tro

Lack of faith.png

Denna ikon visas när din by inte är i en provins med kyrka. Stridsstyrkan i dessa byar är halverad.

Byggnads-/Enhetskö

Buildqueue2.png
Recruitqueue.png

På bilden till vänster ser du byggnations-kön för den byn du är i. Om du klickar på en tom plats kan du komma åt högkvarteret, och om du klickar på en byggnadsikon i kön, så kan du få mer information om byggnations-jobbet och du kan antingen stoppa byggnationen eller avsluta den direkt igenom att spendera guldkronor.

Om du använder dig av enhets-kön, som visas på bilden till höger, så kan du på någon sekund ge en träningsorder. Bara klicka på + ikonen och välj vilken enhet du vill träna. I denna kön kan du ha fler än 2 order igång. Du kan också ge dina tränings-order ifrån baracken.


Kö-ikonerna har siffror i övre högra hörnet, de berättar hur lång tid det tar att avsluta kön.

  • Röda siffror: Kön kommer att vara klar inom 4 timmar.
  • Orangea siffror: Kön kommer att vara klar inom 4-8 timmarna.
  • Gröna siffror: Kön kommer att vara klar efter mer än 8 timmar.


Enhetslista

Help unit bar.png

Enhetslistan ger dig en snabb översikt över alla enheter som för närvarande är stationerade i byn. Klickar du på en ikon kommer du att öppna den relaterade byggnaden där du kan rekrytera enheten.

Viktigt: enheter från andra byar som stöder din by ingår också. Ibland är enhetens-ikonerna gråa, detta betyder att enheten inte kan tränas i din by än.

Byöversikt

Om du nu är på kartöversikten, kan du se en knapp längst ner till vänster för att gå till din by. I den här översikten, kommer du att se alla dina byggnader. Om du klickar på en byggnad, kommer du att se följande meny:

Bymeny

Help open building.png Öppnar byggnadens fönster.
Help building info.png Visar allmän information om byggnaden. Till exempel vilken bonus du får på den aktuella byggnaden och kostnaderna för nästa nivå.
Help upgrade.png Uppgraderar byggnaden.

Om knappen är grå, saknas det resurser eller så är byggnations-kön full.

Help reduced costs.png Uppgraderar byggnaden med minskade resurskostnader för en liten mängd guldkronor.
Help instant build.png Avslutar uppgraderingen direkt. Du måste spendera guldkronor för denna åtgärd. Ju längre den återstående tiden är, desto mer guldkronor måste du spendera.

Kartvy

Om du klickar på en by på kartan visas en snabbmeny. Beroende på byn du klickade på och din nuvarande valda by får du alternativen.

Kartmenyn

Bild Beskrivning Användning
Help village info map.png Den här knappen öppnar fönstret byn information där du får detaljerad information om byn, spelaren, walking gånger för enheter etc. Tillgänglig för alla byar.
Helpd send army.png Med den här knappen kan du skicka en anpassad mängd enheter till en annan by. Attack eller Support syfte. Tillgänglig för alla byar, utom den valda en.
Helpd send preset.png Här knappar kan du skicka en armé preset till en annan by. Attack eller stöd syfte. Tillgänglig för alla byar, utom den valda en, om du har minst en preset där.
Helpd send spies.png Använd denna knapp för att ta reda på vilka byggnader eller enheter är inne i en annan by. Tillgängliga efter att du har bygga tavernan.
Help send resources.png Med den här knappen kan du skicka resurser till en annan by. Tillgängligt för egna byar efter du har byggt på marknaden. För andra byar har du forskning "leverans" i marknaden.
Help send message.png Skicka ett meddelande till ägaren av den byn. Tillgänglig för andra spelarbyar, om du inte får/kan skicka meddelande till andra spelare kommer detta visas.
Help set active village.png Ändrar den aktuella aktiva byn. Tillgängliga om du har mer än en by.
Groups.png Lägg till grupper. Tillgängligt för alla byar. Används för att organisera byar i grupper.
Boost production map.png Öka produktion. Tillgängligt för barbarbyar. Använd för att öka produktionen i byn.

Chatten

ChatIcon.png För att öppna chattfunktionen, klicka på Posthorns ikonen nere till vänster.

Chat.png

Snabbknappar

Hotkey.png

Du kan antingen använda snabbknapparna för att utföra kommandon eller för att byta mellan dina byar, byggnader eller kommandon.

Du kan även skapa snabbknappar för att skicka förinställda mallar med soldater. Antingen i försvarssyfte eller i anfallssyfte. Allt du behöver göra är att ange en snabbknapp längst ner i fönstret där du anger antalet soldater: För att sedan skicka dina trupper snabbt behöver du bara sedan klicka på byn på kartan och sedan klicka på snabbknappen.

HotkeyCreate.png

Glöm inte bort att markera hur din förinställda knapp ska vara. Ska den skicka anfall, så väljer du de korslagda yxorna. Ska du skicka försvar, så väljer du skölden. Väljer du fel kanske du skickar attacker på dina stamkamrater eller trupper att försvara dina fiender.

HotkeyCreate2.png

Och soptunnan använder du naturligtvis om du vill ta bort knappen så du kan använda den till annat, eller göra om en felinställd knapp.

Resursdepå

Resdepomap.png

I Resursdepån, kan du göra ärenden för att producera resurser och tjäna extra bonus-belöningar för att producera totalt 250, 750, 1,500, 3,000, 6,000 och 10,000 resurser.
Resursdepån ligger nära din by och om du startar om på en värld kommer den att bli placerad nära din nya by.
De sex ärendena du kan göra visas i rutor under framstegsindikatorn. Stjärnor indikerar hur vanligt ett ärende är. Det finns 3 stjärnor och ju ovanligare ett ärende är desto fler stjärnor lyser. Men högkvalitativa ärenden inträffar mer sällan.

Resursdepå.png

När ett ärende avslutats kommer en ikon att visas ovanför resursdepån på kartsidan som anger att du kommer att kunna ta de producerade resurserna.

Resdepotask.png

Den studsar upp och ned vilket gör att du snabbt kommer att upptäcka den.


Listan på ärenden uppdateras var 8:e timma, medan processen för att samla resurser uppdateras var 24:e timme.


Du kommer också att kunna uppdatera listan med nya ärenden med hjälp av kronor eller "slumpa om"-objekt. Observera att framsteg mot att samla in totala mängden resurser som behövs för att tjäna bonus-belöningar inte kommer att återställas när du uppdaterar listans ärenden.
Extra anmärkning: ej inhämtade resurser kommer att räknas in i nästa series framsteg av ärenden efter att listan har blivit återställd.

Andra byn

Som varje mäktig härskare startar du i en provins med endast en liten bosättning och en handfull resurser. Även om att uppgradera din första by är en viktig del av din regeringstid, är det verkligen inte det mest minnesvärda ögonblicket av ditt herravälde! Det är dags att utöka ditt herravälde rätt ifrån början. Skicka dina pionjärer att hitta en bra plats att upprätta en andra by direkt!

Varje nytt konto som skapas och varje konto som startas i en provins får denna ikon på kartan:

Sv-icon.pngKlicka på ikonen så öppnar du upp den andra byns fönster. Här hittar du uppgifter som hjälper dig att bygga din andra by samt få extra belöningar.

Sv-panel.pngGöra så många aktiviteter som du kan för att färdigställa din nya by så snabbt som möjligt. Det går att göra max 10 uppgifter per dag, så kolla tillbaka varje dag för att arbeta på din nya by. Om du inte har uppfyllt alla aktiviteter för en dag så gör det inget, du får poängen som fattas för denna dag med den första uppgiften nästa dag.

Du behöver minst fem dagar att avsluta din andra by. När den är klar, kommer den att placeras på kartan nära din första by och det blir en liten ny by:

Sv-icondone.pngDin nya by har 59 poäng och ett attackskydd i fem dagar. Så du kan börja bygga utan risk för angrepp på en gång. Dessutom får du 2 mynt för att hjälpa dig att få din första adelsman.

Om du inte avslutar det under 14 dagar byn kommer att förvandlas till en barbarby och du förlorar denna chans.

Bjud in en vän

Bjuda in en vän funktionen gör att du kan skicka dina vänner inbjudningar via e-post. Klicka på ikonen "Bjud in en vän" på kartan.

Invite friend.png

Ett nytt fönster låter dig ange din väns namn och e-postadress och ditt eget namn, så din kompis vet vem som skickat inbjudan att spela spelet.

Invite friend screen.png

När din vän har accepterat inbjudan, kommer att han eller hon få en by så nära dig som möjligt. Så snart din väns by har nått 200 poäng får du också ett belöningspaket!

Språkval Language selection.png (endast på beta servern)

Vår beta server erbjuder språkval. Detta betyder att du kan spela på beta och all text är på ditt valda språk! På vänster sida om logga ut-knappen, visas en ikon med en blå glob. Genom att trycka på den kan du se ditt nuvarande valda språk. Trycker du på pilen visas en rullgardinsmeny där du kan välja ett annat språk. Innan du valt språk är språket inställt på din webbläsares språk.

Logga ut Logout1.png

Om du spelar på mer än en spelvärld, kan du byta till en annan värld utan att först logga ut och sen logga in igen. Klicka på knappen Logga ut längst upp till höger på skärmen och välj en annan värld.

Logout.png