Innobár.png


Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Från Tribalwars2 SE Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Översikter

När världen blir stor nog att äga flera byar, kommer dina dagliga uppgifter för att underhålla kontot ta upp en stor del av ditt spelande. Det kommer krävas att du bygger och rekryterar i alla dina byar för att fortsätta utveckla ditt konto. För att hjälpa dig med dessa uppgifter, presenterar vi: Översikter.
Denna nya skärm kommer hjälpa dig att sortera, rekrytera och bygga ännu snabbare!

Du hittar Översikter i den nedre menyn, som visas här:

Menu bar.jpg

I menyn kommer du märka en ikon som har tre inramade byggnader, klickar du på denna kommer du in på Översikter för byar. I toppen på den nya skärmen ser du fyra flikar: Byar, Inkommande, Kommandon och Enheter.

Om du är osäker på vad ikonerna i menyraden betyder kan du hålla musen på en ikon och en liten notis berättar vad det är. Du kan sortera dina byar hur du vill genom att klicka på ikonerna. Om du klickar på samma ikon igen kommer byarna sorteras i stigande ordning från fallande och vice versa. Du kan också sortera alla översikter genom dina grupp-ikoner. Dina grupper syns alltid i toppen. När du väljer en grupp visas endast de byar som tillhör den valda gruppen. Du kan även välja mer än en grupp för att passa dina behov.

Byar

Den första fliken du kommer in på är Översikten för Byar. Denna översikt låter dig filtrera dina byar, som visas nedan.

Overview villages.png

I toppen av översiktsskärmen ser du:

 • Mass-byggnads aktiveringsknappen
 • En rullgardinsmeny för att filtrera dina byar (i följande ordning):
  • Kombinerad
  • Produktion
  • Byggnader
  • Enheter
 • Dina by grupper och filter

Själva byöversikten har fyra kolumner:

 • Bynamn och koordinater
 • Knapp för att sätta byn som aktiv by
 • Gruppikoner
 • Provinsnamnet
 • Bypoäng

Kolumnerna efter beror på vilket filter som är valt, dessa beskrivs nedan.

Kombinerad

Om du väljer att filtrera dina byar genom Kombinerad, kommer du få en förhandsvisning av de viktigaste aspekterna av dina byar.

Village combined.jpg

Filtret kommer visa:

 • Lojalitet
 • Handel och Köpmän (lediga och upptagna)
 • De viktiga byggnaderna (Högkvarter, Kaserner osv)
 • Enheter (endast enheter som tillhör byn)

Produktion

Om du väljer Produktion som filter, kommer du se information om resursproduktionen i dina byar.

Village production.jpg

Filtret kommer visa:

 • Resursstatus i både by och förråd
 • Befolkning
 • Förrådsgräns
 • Köpmän (lediga och upptagna)
 • Konstruktionskö
 • Rekryteringskö
 • Aktiva boosts (endast boostar för en by)

Byggnader

Om du väljer filtret Byggnader, kommer du få en översikt av alla byggnader och deras nivåer. Här kan du följa konstruktionen av byggnader och se deras nuvarande nivå.

Village buildings.jpg

Detta filtret låter dig se alla byggnader och se vilka byggnader som just nu är under konstruktion.

Mass-Bygg

Allt eftersom ditt konto utvecklas ökar världens storlek och antal byar du äger. Hanteringen av byar kommer ta upp mycket av din tid, men, mass-byggnads funktionen kommer spara mycket av din tid!

Klicka på den följande ikonen i övre vänstra hörnet av översikten för att aktivera denna funktion.

Mass building off.jpg
Massbuilding on.jpg

När den är aktiverad kommer skärmen se ut så här:

Village massbuild better.jpg

I det här läget kommer du se att byggnadernas nivåer visas, men de kommer även ha en (+1) bredvid deras nuvarande nivå, som indikerar pågående konstruktion. Om du tittar närmre, kommer du se att byggnadens ikon är markerad om du har nog med resurser för att påbörja konstruktion av den byggnaden. Det vill säga, uppgradering av byggnader kan göras för många byar samtidigt genom denna skärm.

Är ikonen gul betyder detta att du kan påbörja konstruktion, medans, om du köpt guldkronor kommer du kunna använda "Bygg för reducerat pris".

Den sista kolumnen visar byggnadskön. Håll musen över en pågående konstruktion för att direkt slutföra konstruktionen, antingen för guldkronor eller gratis beroende på tiden kvar.

Enheter

Filtret Enheter visar alla enheter som tillhör byn; även om de inte är i byn. Detta betyder att de kan vara antigen i byn, som support i en annan by, på väg hem från en by eller även i sjukhuset. Alla enheter räknas med i denna översikt.

Village units.jpg

Dessutom, kan du se rekryteringsordrar, kolla antalet spioner, aktivera motåtgärder eller välja en order från ordenshuset.

Dynamiska filter

Genom att använda dynamiska filter knappen kommer du bara se specifika byar som följer kriterierna som du satt. Genom att klicka på filtrera knappen, kommer du se en generell översikt över alla tillgängliga filter:

Dynamic filters.png
Ikon Namn Beskrivning
Warehouse full Fullt Förråd (alla resurstyper) Detta filtret visar bara byar där förrådet är fullt med alla tre typer av resurser.
Free provisions Tillgänglig proviant Visar alla byar med tillgänglig proviant.
Nobles Adlar Visar alla byar med minst en rekryterad adelsman.
With supporting units Med support Om du har byar med support i dem. Det kvittar om det är din egna eller en annan spelares support.
With units in the Hospital Med enheter i Sjukhuset Visar byar som har enheter i sjukhuset.
Church Kyrka Visar alla byar med en kyrka, nivå kvittar. Visar inte byn med kapellet i.
Spies Spioner Visar alla byar med tränade spioner.
Incoming attacks Inkommande attacker Visar alla byar med inkommande attacker på sig.
Same province as active village Samma provins som aktiv by Visar alla byar som ligger i samma provins som byn du är i just nu.
Order: Knight Templars Order: Tempelriddarorden Visar alla byar som har Tempelriddarorden vald i ordenshuset.
Order: Teutonic Knights Order: Korsriddarorden Visar alla byar som har Korsriddarorden vald i ordenshuset.
Order: Thieves Order: Tjuvarnas Skrå Visar alla byar som har Tjuvarnas Skrå vald i ordenshuset.
Not recruiting in the Barracks Ingen rekrytering i kasernen. Visar alla byar som inte rekryterar enheter i kasernen.
Show villages with a bountiful effect Visa byar med en Riklig effekt Detta filtret visar byar som har en Riklig effekt aktiverad.
Show villages with loyalty less than 100 Visa byar med under 100 lojalitet Detta filtret visar byar med reducerad lojalitet (under 100).
Show villages with an active vault Visa byar med en aktiverad Valv effekt Detta filtret visar byar med en aktiverad Valv effekt.
Show villages with an active build queue Visar byar med en aktiv byggnads-kö Detta filtret visar byar med en aktiv byggnads-kö.
Show villages with ongoing trades Visar byar som har har pågående byteshandel Detta filtret visar byar som har har pågående byteshandel.
Show villages with points lesser than Visar byar med poäng mindre än Detta filtret visar byar med maximalt antal poäng som det nummer du anger. Efter att du aktiverat detta filter visas en ruta där du kan skriva in maximalt antal poäng.

Points less table.png

Filter kan användas individuellt eller kombineras. Exempel, om du väljer fullt förråd och tillgänglig proviant, så visas alla byar med fullt förråd OCH tillgänglig proviant.

Inkommande

Den andra fliken i Översikter visar dig alla inkommande attacker.

Incomings.jpg

Denna översikt visar dig alla inkommande attacker mot dina byar och vilken grupp varje by tillhör. Du kan även se om du har inkommande support från dina allierade och även din egen support till en av dina egna byar. Kom ihåg att du har möjligheten att ignorera en inkommande attack så du inte längre ser den, men det går inte att ändra tillbaka när det väl gjorts.

I denna översikten kan du se allt som är relaterat till inkommande kommandon, antingen är det attacker från fiende eller support från vänner. Även egna kommandon från dig själv till dig själv visas här. Denna vy låter dig även se spelarens och byns namn på motståndaren som attacken kommer ifrån. Du kan även se en tidsstämpel på när attacken når din by och hur lång tid attacken har färdats. Det går att döpa om namnet på kommandot både vänliga och fiende kommando (ändras bara för dig själv).
Du kan även välja att sortera kommandon i alfabetisk ordning genom att trycka på ikonen i den övre delen.

Kommandon

Den tredje fliken i Översikter visar dig alla kommandon och ger dig en översikt på alla nuvarande truppförflyttningar.

Commands.jpg

Här kan du följa alla dina enheter lättare, by för by. Du kan skilja på attacker och support baserat på den aktiva ikonen. Till höger kan du se ankomsttiden, detta tillsammans med en nedräkning av den återstående restiden för dina trupper.

Ikonen till vänster låter dig se om det är ett utgående (grön pil) eller återkommande (blå pil) kommando. Du kan avbryta kommandon med ikonen (X) till höger om den återstående tiden, detta kan endast göras inom 3 minuter från att kommandot skickades; annars går det inte att avbryta kommandot.

Du kan öppna byinfo genom att klicka på byns namn, eller så kan du hoppa direkt till byn genom att trycka på byns koordinater.

Enheter

Den tredje fliken i Översikter är enhetsöversikten. Denna översikten skiljer sig från den första översikten, eftersom trupper kan vara hemma, support i en annan by, i sjukhuset eller ute och vandrar.

Units part1.jpg

På toppen av denna översikten ser du:

 • Knappen för att aktivera Mass-rekrytering
 • Filtrera offensiva och defensiva enheter
 • Dina grupper
 • Enhetsstatus
Units part2.jpg

Översikten i sig själv har dessa kolumner:

 • Bynamn och koordinater
 • Tilldelade grupper
 • Enhetsstatus (tillgänglig, egen och i byn)
 • Antal enheter
 • Knapp för att gå till enhetsskärmen för den byn


Mass-Rekrytering

Mass-rekrytering är en funktion som kan aktiveras på toppen av enhetsöversikten, via ikonen som visas nedan:

Massrecruitment off.jpg
Massrecruit on.jpg

Håll musen på ikonen för att visa en notis om hur man använder Mass-rekrytering.

När Mass-rekrytering är aktiv visas två nya ikoner till höger.

Massrecruitment icons.jpg

Byar som inte har en kasern utbyggd visas inte i listan. I listan kan du se alla nuvarande enheter för alla dina byar. En grön siffra ovanför siffran för antalet enheter, betyder att du rekryterar i denna byn.

På toppen av översikten kan du skriva in antalet trupper du vill rekrytera under varje enhet. Om du vill rekrytera trupperna du skrivit in i alla byar trycker du bara på knappen nedan:

Massrecruitment in all villages.jpg

Numret under ikonen visar hur många byar som kommer rekrytera truppantalet.

Om du inte vill rekrytera samma trupper i alla byar utan bara i vissa byar, då behöver du bara trycka i kryssboxen ute till vänster om byn och sedan trycka på knappen nedan:

Massrecruitment selected villages.jpg

Numret under ikonen visar hur många byar som kommer rekrytera truppantalet.

Om du inte har den nödvändiga byggnadsnivån på Kasern eller Ordenshus kommer en varning visas:

Massrecruitment non possible.jpg

Mass-rekryteringen har en förhandsvisning om du håller musen över en av de båda rekryteringsknapparna. Detta kommer visa ett blått nummer ovanför enheten du kommer rekrytera för varje by. Numret representerar hur många enheter som kommer rekryteras.

Massrecruitment preview.jpg

Om du inte har resurser eller mat nog för att rekrytera kommer systemet automatiskt rekrytera det maximala antalet trupper beroende på resurser och mat.